Zarządzenie numer 0151 / 9 / 07
Burmistrza

Gminy i Miasta Tuliszków
z dnia 02.01.2007 r.


 obrazek 

 

w sprawie

przyjęcia regulaminu korzystania z samochodu osobowego marki Volkswagen Transporter przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.