Imienny wykaz głosowania na sesji Rady Miejskiej w Tuliszkowie

w dniu 28 listopada  2022 r.