Informacja

Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuliszkowie o godzinach pracy w dniach 26-27 listopada 2022 r.