Posiedzenia Komisji odbędą się w następujących terminach:

1. 21 listopada 2022 r., o godz. 8.00 sala nr 25 UGiM w Tuliszkowie Komisja Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego.

2. 21 listopada 2022 r., o godz. 17.00 sala nr 25 UGiM w Tuliszkowie Komisja Socjalno- Społeczna.

3. 22 listopada 2022 r., o godz. 9.00 sala nr 25 UGiM w Tuliszkowie Komisja Oświaty Kultury i Sportu oraz Komisja Rewizyjna.

4. 1 grudnia 2022 r., o godz. 15.30 sala nr 25 UGiM w Tuliszkowie Komisja Budżetu i Finansów.