Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu pod nazwą: Zakup i dostawa 3 zestawów namiotów w ramach poniższych zadań:

1) „Zakup namiotów stołów i ławek” dla sołectwa Piętno

2) „Zakup dwóch namiotów” dla sołectwa Smaszew