Protokół nr LIX /I2022

z LIX  nadzwyczajnej  sesji Rady Miejskiej w Tuliszkowie

odbytej w dniu 05 października  2022r.