Wspólne wyjazdowe posiedzenie Komisji Rewizyjnej i Komisji Oświaty, Kultury i Sportu odbędzie się w dniu 22 listopada 2022r. od godz. 9-tej

 

 

.