Wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 02 listopada 2022r. o godz. 15.30.