Posiedzenia Komisji odbędą się w następujących terminach:

1. 26 września 2022r., sala nr 25 UGiM w Tuliszkowie:
– godz. 15-tej,  wspólne posiedzenie komisji, na którym analizowane będą projekty uchwał, które będą procedowane na LVIII sesji Rady Miejskiej w dniu 29 września 2022r.,

- ok godz. 16 –tej bezpośrednio po wspólnym posiedzeniu –  wspólne posiedzenie Komisji Socjalno Społecznej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego, na którym będzie analizowane wykonanie budżetu GiM za I półrocze 2022r.,

- po tym posiedzeniu ok. godz. 16.45 – posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, na którym będzie analizowane wykonanie budżetu GiM za I półrocze 2022r.,

2. 27 września 2022r., sala nr 25 Urzędu GiM w Tuliszkowie:
- godz. 15.20 posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji, na którym Komisja rozpatrzy wniosek z dnia 15 września 2022r.,

- godz. 16.10 – Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, na którym będzie analizowane wykonanie budżetu GiM za I półrocze 2022r.,

- ok. godz. 17-tej posiedzenie Komisji Rewizyjnej, na którym będzie analizowane wykonanie budżetu GiM za I półrocze 2022r.,