Gmina i Miasto Tuliszków zaprasza do udziału w postępowaniu dot. złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej na działkach o numerach 1649/1, 1649/2 i 1649/3 w Tuliszkowie”.