Imienny wykaz głosowania na LVII sesji Rady Miejskiej w Tuliszkowie

 w dniu  30 sierpnia 2022 r.