UCHWAŁA NR 0007.37.2022 RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE

z dnia 15 lipca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków na 2022 rok