UCHWAŁA NR 0007.33.2022 RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE

z dnia 15 lipca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.58.2021 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 29 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wielopole, gmina Tuliszków