Gmina i Miasto Tuliszków zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa chodnika w m. Smaszew wzdłuż drogi powiatowej nr 4583P”.