Zamawiający zaprasza do złożenia oferty cenowej na pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego nadzorującego realizację inwestycji pn. Remont i przebudowa budynku przy Placu Wolności 3 w Tuliszkowie z przeznaczeniem na utworzenie „Klubu Seniora” (Program Klub Senior + Moduł I) – część I.