Wspólne posiedzenie stałych Komisji RM odbędzie się w dniu 14 lipca 2022r. o godz. 15-tej   w sali nr 25 Urzędu GiM w T-wie.