Posiedzenia  Komisji Rady Miejskiej odbędą się w terminie:

1.    Komisja  Socjalno -  Społeczna w dniu 27 czerwca  2021r. o godz. 15-tej w sali nr 25 Urzędu GiM w Tuliszkowie,

2.    Komisji Budżetu i Finansów w dniu 28 czerwca 2022r. o godz. 15.15 w sali nr 25 Urzędu GiM w Tuliszkowie.