Imienny wykaz głosowania na LIV sesji Rady Miejskiej w Tuliszkowie

 w dniu  9 czerwca 2022 r.