Gmina i Miasto Tuliszków zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn. : „Remonty doraźne dróg gruntowych gminnych z dostawą gruzu betonowego i pospółki wraz z wbudowaniem na terenie Gminy i Miasta Tuliszków”