Gmina i Miasto Tuliszków zaprasza do składania ofert cenowych dla następujących dostaw i usług „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z osprzętem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krępie" .