Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863r.,