Urząd Miasta i Gminy w Tuliszkowie zwraca się z zapytaniem o cenę dotyczącą dostawy samochodu do odbioru i wywozu odpadów komunalnych z posesji oraz z punktów zbiorki odpadów typu mały PSZOK.