Gmina i Miasto Tuliszków zaprasza do składania ofert cenowych dotyczących dostawy pojemników na odpady komunalne.