Gmina i Miasto Tuliszków zaprasza do udziału w postępowaniu dot. złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa dróg na Placu Wolności w Tuliszkowie”