Gmina i Miasto Tuliszków zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa drogi w miejscowości Sarbicko (Józinki Ługi).”