Imienny wykaz głosowania na LIII sesji Rady Miejskiej w Tuliszkowie

w dniu  13 maja 2022 r.