Gmina i Miasto Tuliszków zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn. „Naprawa drogi w miejscowości Grzymiszew”.