Gmina i Miasto Tuliszków zaprasza do udziału w postępowaniu pod nazwą ,,Wykonanie Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy i Miasta Tuliszków zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 503)."