UCHWAŁA NR 0007.11.2022 RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE
z dnia 30 marca 2022 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Tuliszków na 2022 rok