Wspólne posiedzenie stałych  Komisji Rady Miejskiej odbędzie się w dniu  29 marca 2022r. o godz. 15.00  w sali nr 25 Urzędu GiM w Tuliszkowie