Gmina i Miasto Tuliszków zaprasza do wykonania rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 392 z nieruchomością o numerze ewidencyjnym 393 położonych w obrębie Wróblina gm. Tuliszków.