Gmina i Miasto Tuliszków zaprasza do wykonania rozgraniczenia nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 2353 z nieruchomością o numerze ewidencyjnym 2352 położonych w obrębie Tuliszków.