Gmina i Miasto Tuliszków zaprasza do udziału w postępowaniu pod nazwą naprawa dwóch przepustów drogowych poprzecznych na drogach gminnych w miejscowości Zadworna nr 667074P i 667079P.