Gmina i Miasto zaprasza do udziału w postępowaniu pod nazwą "wykonanie (dostawa wraz z montażem) oznakowania poziomego oraz pionowego na drogach gminnych, dla których zarządcą jest Gmina i Miasto Tuliszków zgodnie z 7 projektami organizacji ruchu drogowego".