Gmina i Miasto Tuliszków zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa ul. Łąkowej i ul. Jabłonnej w Tuliszkowie”.