Gmina i Miasto Tuliszków zaprasza do wykonania operatu szacunkowego dla nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 494/2 położonej w obrębie Ogorzelczyn gm. Tuliszków