Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego odbędzie się w dniach:

- 25 lutego 2022r. o godz. 8.30 w Sali nr 25 Urzędu GiM w Tuliszkowie,

- 28 lutego 2022r. o godz. 15-tej w Sali nr 25 Urzędu GiM w Tuliszkowie