Gmina i Miasto Tuliszków zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa dróg w m. Piętno – projekt (fundusz sołecki)”.