Gmina i Miasto Tuliszków zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Wykonanie projektów na budowę dróg (soł. Ogorzelczyn fundusz sołecki)”.