Gmina i Miasto Tuliszków zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. : „Budowa chodnika i oświetlenia drogowego w m. Krępa”