Uchwała nr SO-5/0951/366/2022 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu

w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy i Miasta Tuliszków