Wspólne posiedzenie stałych  Komisji Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 16 lutego 2022r. o godz. 15.30  w sali nr 25 Urzędu GiM w Tuliszkowie.