Gmina i Miasta zaprasza do udziału w postępowaniu pod nazwą: "„zakup, dostawę i wniesienie środków czystości, sanitarnych, czyszczących, papieru toaletowego i ręczników papierowych dla Gminy i Miasta Tuliszków”