Gmina i Miasto Tuliszków zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi w miejscowości Sarbicko (fundusz sołecki)”.