Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków o wywieszeniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego.