UCHWAŁA NR 0007.75.2021 RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE
z dnia 29 grudnia 2021 r.
w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2021 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego