Posiedzenia komisji odbędą się:
- 18.01.2022 godz. 15-ta , sala nr 25 UGiM w Tuliszkowie , wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Miejskiej,
- 18.01.2022 r. po wspólnym posiedzeniu  komisji odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego,
- 19.01.2022r. po zakończeniu sesji – posiedzenie Komisji Socjalno – Społecznej,
- 20.01.2022r. godz. 15-ta, sala nr 25 UGiM w Tuliszkowie, posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
- 20.01.2022r. o godz. 16-tej w Sali nr 25 UGiM w Tuliszkowie, posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów
- 20 stycznia 2022 o godz. 16.30 w sali nr 25 UGiM w Tuliszkowie odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu