Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, odbędzie się 6 grudnia 2021r. o godz. 15.30 w Sali nr 25 Urzędu GiM w Tuliszkowie