Uchwała XII/54/2021 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin " Czyste Miasto, Czysta Gmina" z dnia 19 października 2021 roku.