Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora 

Szkoły Podstawowej w Ogorzelczynie.